Re-integratie
Uit ervaring kan ik zeggen dat mensen (uiteindelijk) graag willen deelnemen aan het arbeidsproces. Men wil graag van nut zijn en ook sociaal gezien (weer) meetellen.

Beter naar Werk begeleidt mensen (terug) naar werk. Mensen worden gecoacht naar passend werk en er wordt gelet op de duurzaamheid van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer. Het uitgangspunt is te alle tijden een gezonde Work/ Life Balance.

Mensen die (tijdelijk) niet deelnemen aan het arbeidsproces, voelen zich vaak niet lekker in hun vel zitten; ze zijn uit balans.
Beter naar Werk gaat op zoek naar een gezonde balans tussen werk en privé en zorgt door middel van gerichte coaching dat mensen weer gaan participeren op de arbeidsmarkt.

De werkwijze van Beter naar Werk is praktisch en doelgericht.
 
WERKGEVER
WERKNEMER
Beter Naar Werk · Ceressstraat 35, 4811 CB Breda · 06-10406252 · mail@beternaarwerk.nl · KVK 20139694