Werkgever
Het kost handen vol geld wanneer een werknemer verzuimt, dreigt te verzuimen of wanneer er weer een nieuwe werknemer moet worden aangenomen en ingewerkt. En dat terwijl er een grote krapte op de arbeidsmarkt is!
Een goede werkgever wil graag dat zijn personeel gemotiveerd is, zodat het goed presteert en zich volledig inzet voor de organisatie.

Beter naar Werk kan u helpen kosten te besparen op de totale personeelsuitgaven.

Beter naar Werk is een gespecialiseerd bedrijf in coaching en detachering van deeltijd HR-deskundigen op personeelsgebied . Het uitgangspunt van Beter naar Werk is de Work/ Life Balance. Een goede Work/ Life Balance zorgt ervoor dat uw werknemers Beter presteren, Beter functioneren en minder verzuimen. U als goed werkgever heeft aandacht voor uw personeel wat weer een positief effect heeft op het totale financiële plaatje.

Coaching is één van de HR-instrumenten van Beter naar Werk. Door uw medewerkers (tijdig) te coachen, kunnen grote kostenposten als verzuim en het weer opnieuw moeten aannemen van personeel voorkomen kunnen worden. Een goed HR-/ personeelsbeleid levert zowel op korte als op lange termijn geld op!
 
WERKGEVER
WERKNEMER
Beter Naar Werk · Ceresstraat 35, 4811 CB Breda · 06-10406252 · mail@beternaarwerk.nl · KVK 20139694